python-sakuraioΒΆ

Python-sakuraio is a library for IoT PaaS of SAKURA Internet Inc. It allows users to connect to the Sakura Communication Modules, and APIs of the platform.